ΣΥΣΤΗΜΑ HELIONST

Η διπάσσαλη βάση φωτοβολταϊκών HELIONST είναι σχεδιασμένη για όλες τις συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές της Ελλάδας. Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται στοιχεία για τον άνεμο, το φορτίο χιονιού και τη σεισμικότητα της περιοχής εγκατάστασης.

Τα δεδομένα βασίζονται στον Ευρωκώδικα 3 (Eurocode 1 part 1,3 – EN1991), στο Εθνικό Προσάρτημα και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.-2000).

Κλείστε το Ραντεβού σας

με την C Solar Steel

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Left Menu Icon