ΣΥΣΤΗΜΑ HELIONBF

Η Εταιρεία μας έχει εξελίξει την διπάσσαλη βάση φωτοβολταϊκών HELIONBF η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για bifacial panels ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του σκιασμού, καθώς τα τρίγωνα στήριξης της βάσης είναι σε αντιστοιχία με τις διαστάσεις των Panels.

Αντίστοιχα, κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται επίσης και στοιχεία για τον άνεμο, το φορτίο χιονιού και τη σεισμικότητα της περιοχής εγκατάστασης και όλα τα δεδομένα βασίζονται στον Ευρωκώδικα 3 (Eurocode 1 part 1,3 – EN1991), στο Εθνικό Προσάρτημα και στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.-2000).

Κλείστε το Ραντεβού σας

με την C Solar Steel

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Left Menu Icon